Estonian-ACB-Vianco Vianco
 
  

 

ESTONIAN-ACB-VIANCO

klientidele ja äripartneritele

 

 

Võrumaa, juuni 2015

 

 

Estonian-ACB-VIANCOst saab BALTIC VIANCO

 

Ligikaudu kümme aastat on Estonian-ACB-VIANCO (EAV) olnud veisekaubandusettevõttena edukalt turul. Ettevõtte osanikud – Eesti põllumajandusettevõtjad ja Lääne-Euroopa ettevõtted – on otsustanud laiendada tegevust kõikidesse Baltimaadesse. Samal ajal antakse kommertstegevus üle kolmele tütarettevõttele. EAV muudab oma nime BALTIC VIANCOks ja jääb emaettevõttena, ilma muudatusteta, Eesti, Läti ja Leedu BALTIC VIANCO Tradingu tütarettevõtete ainuomanikuks. See võimaldab selgemalt eraldada strateegilise ja igapäevase tegevuse tasandi ning lihtsustab põllumajandusettevõtjate kutseorganisatsioonide jaoks ka BALTIC VIANCOga ühinemist.

 

Ärinime muutumisel jäävad bilansiväärtused ja seega ka kaubanduspartnerite majanduslik kindlus muutumatuks. Tänased töötajad ja igapäevane tegevus lähevad alates 01.jaanuar 2016.a, üle tütarettevõttesse BALTIC VIANCO TRADING OÜ. Teie kui meie Eestis asuva kliendi kontaktisikud EAVs jäävad samaks. Viimati nimetatud tunnevad heameelt jätkuva usaldusväärse koostöö üle.

 

Üheskoos teiega jääb meie oluliseks eesmärgiks suurendada oma kohalolekut turul ja jätkata oma väärtuste – aususe ja läbipaistvuse – tugevdamist. Selle arengusammuga lubatakse kõigi kolme Balti riigi veisekasvatajatele samasugust ennast tõestanud töökvaliteeti. Meie soov tulevikuks on veenda järgmisi Baltimaade põllumajandusettevõtteid meie töö kvaliteedis ja leida nendes endale lojaalsed kliendid.

 

Täname teid südamest hea koostöö ja EAV suhtes üles näidatud lojaalsuse eest. Tunneme heameelt ühise tuleviku üle ja soovime teile ka edaspidi kõike head.

 

Tervitustega

 

BALTIC VIANCO OÜ                                                             BALTIC VIANCO OÜ

 

Nõukogu esimees                                                                Juhataja

 

Ivo Wegmann                                                                         Janek Mustmaa